Pilíř
ZP - Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony)A - Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony)B - Lokální ekonomika (Konkurenceschopná města, obce a regiony)C - Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony)
Kapitola
A1 - Vzdělávání jako základ kvalitního životaA2 - Dostupné sociální a zdravotní službyA3 - Společenská odolnost - a bezpečnostA4 - Rychlá reakce – integrovaný přístup k odolnosti