Filar
ZP - Odporność dzięki rozwiązaniom SMART dla gmin, miast i regionów (spójne gminy, miasta i regiony)A - Ludzie i społeczności (odporne społeczności, miasta i regiony)B - Gospodarka lokalna (Konkurencyjne miasta, gminy i regiony)C - Środowisko dla życia (zielone miasta, gminy i regiony)
Rozdział
A1 - Edukacja jako podstawa jakości życiaA2 - Dostępne usługi socjalne i zdrowotneA3 - Odporność społeczna - i bezpieczeństwoA4 - Szybka reakcja – zintegrowane podejście do odporności