Pilíř
ZP - Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony)A - Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony)B - Lokální ekonomika (Konkurenceschopná města, obce a regiony)C - Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony)
Kapitola
B1 - Podnikání je přirozenou součástí života obce, města a regionuB2 - Občané a obce jako partneři či součást dodavatelů energieB3 - Suroviny a recykláty či druhotné suroviny v oběhovém hospodářství, rozvoj bioekonomikyB4 - ICT infrastruktura – základní předpoklad úspěchu digitalizace