Pilier
ZP - Odolnosť prostredníctvom SMART riešení pre obce, mestá a regióny (Kohézne obce, mestá a regióny) A - Ľudia a komunity (odolné komunity, mestá a regióny) B - Miestna ekonomika (konkurencieschopné mestá, obce a regióny) C - Prostredie pre život (Zelené mestá, obce a regióny)
Kapitola
B1 - Podnikanie je prirodzenou súčasťou života obce, mesta a regiónu B2 - Občania a obce ako partneri alebo súčasť dodávateľov energií B3 - Suroviny a recyklované alebo druhotné suroviny v obehovom hospodárstve, rozvoj biohospodárstva B4 - IKT Infraštruktúra – základný predpoklad úspechu digitalizácie