Filar
ZP - Odporność dzięki rozwiązaniom SMART dla gmin, miast i regionów (spójne gminy, miasta i regiony)A - Ludzie i społeczności (odporne społeczności, miasta i regiony)B - Gospodarka lokalna (Konkurencyjne miasta, gminy i regiony)C - Środowisko dla życia (zielone miasta, gminy i regiony)
Rozdział
B1 - Przedsiębiorczość jest naturalną częścią życia wsi, miasta i regionuB2 - Obywatele i gminy jako partnerzy lub część dostawców energiiB3 - Surowce i surowce wtórne lub surowce wtórne w gospodarce o obiegu zamkniętym, rozwój biogospodarkiB4 - Infrastruktura teleinformatyczna – podstawowy warunek powodzenia cyfryzacji
Cel
B1-1 - W miastach i gminach tworzona jest wystarczająca infrastruktura i udogodnienia dla działalności osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz małych i średnich przedsiębiorstw.B1-2 - Innowacje i start-upy są istotnym czynnikiem rozwoju gminy, miasta i regionu.B1-3 - Stwarzane są warunki dla lokalnego biznesu i pracy z domu/miejsca zamieszkania.B1-4 - Gdy do regionu/miasta/gminy wkracza większa lub globalna firma, stwarzane są warunki do rozwoju lokalnej gospodarki.