Filar
ZP - Odporność dzięki rozwiązaniom SMART dla gmin, miast i regionów (spójne gminy, miasta i regiony)A - Ludzie i społeczności (odporne społeczności, miasta i regiony)B - Gospodarka lokalna (Konkurencyjne miasta, gminy i regiony)C - Środowisko dla życia (zielone miasta, gminy i regiony)
Rozdział
B1 - Przedsiębiorczość jest naturalną częścią życia wsi, miasta i regionuB2 - Obywatele i gminy jako partnerzy lub część dostawców energiiB3 - Surowce i surowce wtórne lub surowce wtórne w gospodarce o obiegu zamkniętym, rozwój biogospodarkiB4 - Infrastruktura teleinformatyczna – podstawowy warunek powodzenia cyfryzacji
Cel
B3-1 - Gospodarka odpadami jest optymalizowana na poziomie gmin, miast i regionów.B3-2 - Powstaje odpowiednia infrastruktura do wdrażania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym/gospodarki o obiegu zamkniętym w gminach, miastach i regionach.B3-3 - Powstaje infrastruktura gospodarki wodnej, która respektuje zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i odpowiada potrzebom w czasach zmian klimatycznych w gminach, miastach i regionach.B3-4 - Biogospodarka jest integralną częścią gospodarki lokalnej.