Pilíř
ZP - Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony)A - Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony)B - Lokální ekonomika (Konkurenceschopná města, obce a regiony)C - Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony)
Kapitola
ZPO1 - Digitální veřejná správa je služba lidem, komunitám a podnikatelůmZPO2 - SMART řešení přispívají k sounáležitosti v územíZPO3 - Společná řešení – nástroj koheze bez digitálně vyloučených lokalitZPO4 - Partneři doma i v zahraničí při sdílení SMART řešení