Pilier
ZP - Odolnosť prostredníctvom SMART riešení pre obce, mestá a regióny (Kohézne obce, mestá a regióny) A - Ľudia a komunity (odolné komunity, mestá a regióny) B - Miestna ekonomika (konkurencieschopné mestá, obce a regióny) C - Prostredie pre život (Zelené mestá, obce a regióny)
Kapitola
A1 - Vzdelanie ako základ kvalitného života A2 - Dostupné sociálne a zdravotné služby A3 - Sociálna odolnosť – a bezpečnosť A4 - Rýchla reakcia – integrovaný prístup k odolnosti