Filar
ZP - Odporność dzięki rozwiązaniom SMART dla gmin, miast i regionów (spójne gminy, miasta i regiony)A - Ludzie i społeczności (odporne społeczności, miasta i regiony)B - Gospodarka lokalna (Konkurencyjne miasta, gminy i regiony)C - Środowisko dla życia (zielone miasta, gminy i regiony)
Rozdział
B1 - Przedsiębiorczość jest naturalną częścią życia wsi, miasta i regionuB2 - Obywatele i gminy jako partnerzy lub część dostawców energiiB3 - Surowce i surowce wtórne lub surowce wtórne w gospodarce o obiegu zamkniętym, rozwój biogospodarkiB4 - Infrastruktura teleinformatyczna – podstawowy warunek powodzenia cyfryzacji
Cel
B4-1 - Odpowiednio zwymiarowana infrastruktura teleinformatyczna jest dostępna w całym kraju.B4-2 - Miasta, gminy i regiony posiadają niezbędną infrastrukturę i sprzęt teleinformatyczny do prowadzenia swojej działalności.B4-3 - Infrastruktura teleinformatyczna umożliwia bezpieczny rozwój usług cyfrowych na poziomie miast, gmin i regionów.