Pilíř
ZP - Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony)A - Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony)B - Lokální ekonomika (Konkurenceschopná města, obce a regiony)C - Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony)
Kapitola
C1 - Životní prostředí pro kvalitní život v obcích, městech a regionechC2 - Příroda a krajina podporující odolnostC3 - Zelená a modrá infrastruktura měst a obcí budoucnostiC4 - Dopravní infrastruktura a mobilita uzpůsobená pro lidi