Filar
ZP - Odporność dzięki rozwiązaniom SMART dla gmin, miast i regionów (spójne gminy, miasta i regiony)A - Ludzie i społeczności (odporne społeczności, miasta i regiony)B - Gospodarka lokalna (Konkurencyjne miasta, gminy i regiony)C - Środowisko dla życia (zielone miasta, gminy i regiony)
Rozdział
C1 - Środowisko dla wysokiej jakości życia w gminach, miastach i regionachC2 - Przyroda i krajobraz wspierające odpornośćC3 - Zielona i niebieska infrastruktura miast i gmin przyszłościC4 - Infrastruktura transportowa i mobilność dostosowana do ludzi