Pilíř
ZP - Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony)A - Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony)B - Lokální ekonomika (Konkurenceschopná města, obce a regiony)C - Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony)
Kapitola
ZPO1 - Digitální veřejná správa je služba lidem, komunitám a podnikatelůmZPO2 - SMART řešení přispívají k sounáležitosti v územíZPO3 - Společná řešení – nástroj koheze bez digitálně vyloučených lokalitZPO4 - Partneři doma i v zahraničí při sdílení SMART řešení
Cíl
ZPO1-1 - Veřejná správa je vykonávána efektivně a transparentně, přičemž umožňuje elektronické a automatizované řešení všude tam, kde je to z hlediska účelu vhodnéZPO1-2 - Kraje, města a obce mají dostatečné znalosti (data, informace) o území, které spravují, o vazbách na svém území včetně informací o charakteru ohrožení v území, využívají je k optimalizaci řízení a za účasti občanů k tvorbě prostředí pro dobrý život jednotlivců i komunity (systematický sběr dat členěný dle pohlaví, vyhodnocování dat a informací o území, digitální technická mapa, územní plán ve vektorové formě a v jednotném standardu, pořizování informačních modelů staveb).ZPO1-3 - Veřejná správa na úrovni měst, obcí a krajů funguje bezpečně a činí kompetentní rozhodnutí. Usiluje o inovativní řešení a chytré hospodaření s majetkem obce/města/kraje. Podkladem jí je sběr a vyhodnocování dat z dopravy, kvality ovzduší, modro-zelené infrastruktury, energetického managementu a majetku za využití nových technologických nástrojů, datově orientovaných přístupů a členění relevantních dat dle pohlaví a dalších kategorií.