Pilíř
ZP - Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony)A - Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony)B - Lokální ekonomika (Konkurenceschopná města, obce a regiony)C - Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony)
Kapitola
ZPO1 - Digitální veřejná správa je služba lidem, komunitám a podnikatelůmZPO2 - SMART řešení přispívají k sounáležitosti v územíZPO3 - Společná řešení – nástroj koheze bez digitálně vyloučených lokalitZPO4 - Partneři doma i v zahraničí při sdílení SMART řešení
Cíl
ZPO3-1 - Obce/města spolupracují na řešeních nejvhodnějších pro občany (meziobecní spolupráce), je nastaven systém spolupráce v rámci veřejné správy pro společné řešení všemi aktéry v území.ZPO3-2 - Na základě národních a krajských RIS3 strategií dochází k dynamickému rozvoji měst, obcí a krajů.ZPO3-3 - Vertikální provázanost obec – kraj – stát podporuje účinná (digitální) řešení.