Filar
ZP - Odporność dzięki rozwiązaniom SMART dla gmin, miast i regionów (spójne gminy, miasta i regiony)A - Ludzie i społeczności (odporne społeczności, miasta i regiony)B - Gospodarka lokalna (Konkurencyjne miasta, gminy i regiony)C - Środowisko dla życia (zielone miasta, gminy i regiony)
Rozdział
ZPO1 - Cyfrowa administracja publiczna to usługa dla ludzi, społeczności i firmZPO2 - Rozwiązania SMART przyczyniają się do przynależności do terytoriumZPO3 - Wspólne rozwiązania – narzędzie spójności bez miejscowości wykluczonych cyfrowoZPO4 - Partnerzy w kraju i za granicą w udostępnianiu rozwiązań SMART
Cel
ZPO3-1 - Gminy/miasta współpracują w zakresie rozwiązań najbardziej odpowiednich dla obywateli (współpraca międzygminna), system współpracy w ramach administracji publicznej jest tworzony dla wspólnych rozwiązań przez wszystkie podmioty na terytorium.ZPO3-2 - W oparciu o krajowe i regionalne strategie RIS3 następuje dynamiczny rozwój miast, gmin i regionów.ZPO3-3 - Pionowe powiązanie gmina – region – państwo sprzyja efektywnym rozwiązaniom (cyfrowym).